We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Ukončenie projektu BIMERR

Novitech a.s. vyvinul špeciálny notifikačný systém schopný prenášať komunikáciu medzi používateľmi tzv. nástroj na adaptívnu správu pracovného toku a automatizáciu (PWMA pre správu), ktorý bol integrovaný do úplne nového ekosystému hotových riešení pre renovačné projekty.

PWMA pre manažérov generuje:
- pracovný príkaz, ktorý slúži na sledovanie a vedenie pracovníkov pri činnostiach procesu renovácie
- umožňuje činnosti procesu obnovy
- umožňuje plánovačovi renovácie definovať rôzne pracovné príkazy pre rôzne typy prác alebo procesov pre návrh, výstavbu a dodávku prác.

Hlavné funkcie:
- tvorba podrobných pracovných príkazov
- prideľovanie úloh konkrétnym pracovníkom ako napr. – popis zákazky, stav práce, zdieľanie fotoaparátu, snímanie a odoslanie obrázkov ,videí a dokumentov počas práce, reportovanie výsledkov a údajov zosumarizovaných počas práce a pod.
- pracovné príkazy obsahujú informácie o všetkých úlohách, ktoré je potrebné vykonať, spolu s údajmi konkrétnej budovy a jej komponentov

Nástroje vyvinuté Novitech a.s. boli demonštrované na viacerých rezidenčných budovách v Grécku, Španielsku a Poľsku lokalitách a poskytli cennú spätnú väzbu.

Pre viac informácií navštívte stránku https://bimerr.eu   

Obr. č.1: Nástroj na riadenie pracovného toku a automatizáciu (PWMA pre manažérov)

     

Obr. č.2: Aplikácia inteligentných okuliarov pre podporu pracovníkov pri renovácii na mieste