We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Referencie

Daňové riaditeľstvo SR / Finančná správa SR: Aplikačné programové vybavenie daňového informačného systému, eTax-daňový portál, VIES, VATRef, eSVAT - systémy pre komunikáciu s daňovými úradmi v rámci EÚ

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie: IT Konzultačná činnosť  - riadenie projektov, návrh architektúry systémov, dizajn systémov, riadenie IT služieb (projekty: eNotices, eSenders, eTendering, TED Monitor, Open Data Portal)

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Administratívny informačný systém, Centrálne úložisko dokumentov, Interný portál, Správa konfliktov

U.S.Steel Košice, s.r.o.: Elektronická správa dokumentov - spracovanie došlých faktúr, riadiaca dokumentácia, skenovanie dokumenotv

Východoslovenská energetika Holding, a.s.: Lekárske prehliadky a vzdelávanie, HR formuláre, Pochôdzky, HelpDesk

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb: Riadenie služobných ciest

Tvorba procesných modelov: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva SR, Daňová správa, Colná správa, Lesy SR, TEKO

Implementácia a zavedenie SAP: SLK Komárno, JCP Štúrovo, VUJE Trnava
 
Údržba a rozvoj štandardného ERP v štátnej a súkromnej sfére: Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, Úrad jadrového dozoru, Komárno: mestské podniky, Kosit, IPR
 
BI riešenia pre riadenie veľkoobchodu a maloobchodu: Komfos, Impol, Tauris, Anavek, L&L trading, Lumarkt, Mirad, PIMA, MilkAgro, Noema, Inmedia, ProCare 
 
EU rozvojové a inovačné projekty: eFarmer, eCommittee, InnoCreate
 
Štandardy kvality: VSE, TEKO, BAT