We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Inovácie

Chcete sa zapojiť do nižšie uvedených inovačných projektov alebo máte inovačný nápad, ku ktorému potrebujete podporu? V takomto prípade nás neváhajte kontaktovať.

INOFORM - Generický systém pre riadenie inovačného procesu v podniku, v regióne či v priemyselnom sektore

i3D - Použitie technológií VR/AR pre implementáciu moderných systémov údržby v priemyselných podnikoch

iTraffic - Inteligentné riadenie svetelných križovatiek na základe počtu vozidiel pred semaforom a štatistík z dopravy

Process Cloud - Ľahko dostupné, lacné, používateľom prispôsobiteľné automatizované procesy pre stredné a malé firmy v cloude

GIV (Global Innovative Views) - Virtuálne 3D prehliadky pre vnútroné aj vonkajšie prostredie

CORTS - Inteligentné senzory, rozpoznávanie a trackovanie objektov v cloude