We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Produkty

WEBCON Business Process Suite
WEBCON BPS je platforma pre rýchly vývoj BPM aplikácii – od odvetvových po kritické – bez potreby programovania. Špičková technológia InstantChange™ revolučným spôsobom znižuje čas potrebný na manažovanie zmien zredukovaním času potrebného od schválenia zmeny po jej nasadenie do prevádzky na minimum.

WEBCON BPS mení ľudí z IT oddelenia na „SharePoint superhrdinov“ schopných produkovať širokú škálu biznis aplikácií podľa potreby. Poskytuje top manažmentu slobodu prijímať súrne rozhodnutia okamžite, bez nutnosti prerušiť prevádzku spoločnosti. Biznis používateľom poskytuje digitálny priestor na jednoduchý prístup k ich úlohám a dôležitým informáciám.
WEBCON BPS napomáha veľkým kapitálovým skupinám reagovať na neustále sa meniace kritické procesy a milióny úloh vznikajúcich každý mesiac. Na druhej strane jeho škálovateľnosť umožňuje menším organizáciám spočiatku optimalizovať každodenné aktivity a postupne s rastúcim biznisom napomáha rozšíreniu procesov na nové oddelenia a dcérske spoločnosti, či do ďalších krajín.

WEBCON report: Riadenie biznis procesov a ich zmien v spoločnostiach 
Viac informácii nájdete na: https://www.webcon.com/webconbps