We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Definícia a monitorovanie pracovných príkazov

Nástroj na definíciu a monitorovanie pracovných príkazov (Work Order Definition and Monitoring tool) umožní používateľom importovať pracovné postupy vo forme BPMN súborov, ktoré následne prekonvertuje do svojho interného dátového modelu.Využitie štandardu BPMN zabezpečuje všetko potrebné pre úplnú definíciu pracovných postupov a zároveň umožňuje zachovanie kompatibility s viacerými systémami. Konverzia prebieha v module ETL (Extract-Transfer-Load ), ktorý ukladá spracovaný model pracovného postupu do databázy. Model je následne pripravený na ďalšie použitie pre projektových manažérov. Viac informácií o projekte COGITO môžete získať na stránke: https://cogito-project.eu/.

Cogito Logo2 COGITOEULogo3