We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Projekt COGITO

Spoločnosť Novitech, a.s. získala v rámci konzorcia vedeného spoločnosťou Hypertech z Grécka finančné prostriedky z programu Horizon 2020 na projekt
“COnstruction-phase diGItal Twin mOdel (no. 958310)”. 


Cieľom tohto medzinárodného projektu je urýchliť digitalizáciu procesu výstavby a byť odrazovým mostíkom pre dosiahnutie industrializácie stavebníctva („stavebníctvo 4.0“). Vyvinuté nástroje budú využívať aktéri v stavebnom priemysle počas realizácie výstavby. Umožnia optimalizovať riadenie projektu výstavby, podporiť kontrolu kvality a bezpečnosť pri práci na stavenisku. Na dosiahnutie tohto cieľa budú využité najmodernejšie technológie na snímanie reality ako napr. 3D skenovanie a zariadenia podporujúce internet vecí (IoT).
Projekt sa realizuje od 1.11.2020 počas obdobia 36 mesiacov.

Viac informácií o projekte môžete získať na stránke: https://cogito-project.eu/.

Cogito Logo2 COGITOEULogo3