We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Projekt BIMERR

Spoločnosť Novitech a.s. získala v rámci konzorcia vedeného Fraunhoferovým inštitútom z Nemecka finančné prostriedky z programu Horizon 2020 na projekt “BIMERR- BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (no. 820621)”. Cieľom medzinárodného projektu je vytvorenie komplexných nástrojov založených na Building Information Modeling (BIM) technológiach a určených na rekonštrukcie existujúcich obytných budov s cieľom dosiahnutia energetických úspor. Vyvinuté nástroje budú využívať aktéri v stavebnom priemysle od projektových činností až po samotnú realizáciu stavby. Umožnia optimalizovať projektovanie a samotnú realizáciu tak, aby vytvorili optimálnu koordináciu a minimalizovali náklady. Zároveň umožnia interoperabilitu s už existujúcimi softvérovými riešeniami používanými v stavebnom priemysle. Projekt sa realizuje od 1.1.2019 počas obdobia 45 mesiacov.

Viac informácií o projekte môžete získať na stránke: https://bimerr.eu

BIMERR LOGO NEW Logo Bimerr EU